Μενού/Τιμές

Εστιατόριο Τσι-Τσι - Τηλέφωνο Γλυφάδας: 210 8985531-2 - Τηλέφωνο Αγ. Παρασκευής: 210 6018181 - Τηλέφωνο Κηφισιάς: 210 8001920